تلاش کنگره آمریکا برای تحریم برخی شخصیت های برجسته عراقی
به گزارش «اسپایکر نیوز»، درپایگاه اینترنتی کنگره آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به قرار منع و مجازات عاملان بی ثباتی عراق منتشر شد که بند ب / 1 به شرح زیر است:

وزیر امور خارجه امریکا، بر اساس بند أ، الحاقیه و توجیه مفصلی را به طرح پیشنهادی می زند تا مشخص شود کدام یک ازافراد مذکور مشمول بند (2) یا بند (3) بخش فرعی( أ ) هستند.

اسامی افراد تحریم شده به شرح زیر است :

١. قيس الخزعلی

٢. ليث الخزعلی

٣. أكرم عباس الكعبی

٤. شبل الزيدی

٥. كاظم الطائی

٦. حامد (أو حميد) الجزائری.

٧. علی الياسری.

وزیر امور خارجه امریکا قرار است الحاقیه ای به این طرح پیشنهادی درباره میزان تطبیق قانون بر آین افراد صادر کند.

گفتنی است برخی ازاین شخصیت های عراقی ، از برجسته ترین فرماندهانی هستند که در مقابل گروه تروریستی داعش ایستاده اند.