جلیقه زردها به بصره آمدند

جلیقه زردها به بصره آمدند

اعتراضات جلیقه زرد پاریس، به الگویی برای معترضان در بصره جنوبی ترین شهر عراق تبدیل شد.
اسپایکر نیوز - Speicher News